Regulamin

Regulamin

Postanowienia ogólne
Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez Otimistik Turtle Unipessoal, Lda. z siedzibą w Funchal w Portugalii (zwaną dalej „spółką Madera z nami”). Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

Prawa własności intelektualnej
Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność spółki Madera z nami lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Madera z nami użytkownik strony nie może:
1. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych,
2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich),

Treść strony
Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o spółce Madera z nami i jej usługach i, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o spółce Madera z nami i jej usługach, proszone są o bezpośredni kontakt.

Odpowiedzialność
Spółka Madera z nami dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na stronie.
Dane i informacje zawarte na stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
Spółka Madera z nami nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na stronie przez jej Użytkowników.
Spółka Madera z nami dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania strony jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania strony.
Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie
Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że spółka Madera z nami ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.

Udostępnione informacje
Udostępnienie informacji lub materiałów spółce Madera z nami jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez naszą firmę tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób. Osoby, które zauważą treści innych użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych użytkowników, proszone są o zgłoszenie takiego faktu spółce Madera z nami. W uzasadnionych przypadkach, Spółka Madera z nami zastrzega sobie prawo usuwania z niniejszej witryny całości lub części treści pochodzących od osób trzecich bez odrębnego zawiadomienia.

Ochrona danych
Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, nr telefonu i adres e-mail) udostępniane spółce Madera z nami za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem spółce Madera z nami jakichkolwiek danych.
Kontakt
W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych: Optimistik Turtle Unipessoal, Lda. Caminho do Terço 71, 9060 – 315 Funchal, Portugalia e-mail: admin@maderaznami.pl

Pozostałe postanowienia
Spółka Madera z nami zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej.
Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa portugalskiego.


Opublikowane na stronie internetowej www.maderaznami.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

  • Napisz do nas!

    Planujesz wyjazd na Maderę? Odezwij się do nas i opisz, co chcesz zobaczyć. Pomożemy Ci sprawić, by
    pobyt tutaj był niezapomniany i dostarczył Ci wspomnień na całe życie!