Polityka prywatności

Polityka prywatności

Madera z nami
Optimistik Turtle, Unipessoal Lda.
RNAAT 724 / 2016


Stona www.maderaznami.pl używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia Użytkownikom największej wygody podczas korzystania z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach Twojej przeglądarki. ZAMKNIJ


KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych informuje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z witryną internetową www.maderaznami.pl

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe danych jest firma OPTIMISTIK TURTLE, UNIPESSOAL LDA. z siedzibą Caminho do Terço 71, 9060 – 315 Funchal, Portugalia, e-mail: wycieczki@maderaznami.pl

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych: adres e-mail: admin@maderaznami.pl

Skąd pochodzą Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w momencie, w którym wypełniłeś/aś formularz rejestracyjny, zgłosiłeś/aś się do konkursu lub mailowo/przez Facebook skontaktowałeś/aś się z nami

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Optimistik Turtle?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w celu:

 • korzystania z serwisu (na podstawie regulaminu)
 • otrzymywania newsletter-a drogą mailową
 • otrzymywania ofert handlowych Optimistik Turtle i jej partnerów
 • kontaktowania się z Tobą, w celach reklamowych i związanych z prowadzonym marketingiem
 • monitorowania i dopasowania oferty handlowej do twoich zainteresowań (profilowanie)

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 • świadczenie usługi na podstawie regulaminu
 • wyrażona przez Ciebie zgoda

Jakie narzędzia stosujemy do analizy strony internetowej?
Pragniemy jak najlepiej zaprojektować naszą stronę internetową dlatego narzędzia śledzenia w celu zebrania następujących informacji:

 • Jakie linki użytkownicy Internetu klikają na innych stronach internetowych, aby uzyskać dostęp do www.maderaznami.pl?
 • Które z naszych stron są odwiedzane kiedy, jak często i w jakiej kolejności?
 • Jakie informacje użytkownicy szukają na naszej stronie internetowej
 • Na które linki lub oferty klikają użytkownicy naszej strony internetowej?

Na podstawie tych informacji sporządzamy statystyki, które pomagają nam zrozumieć następujące pytania:

 • Które podstrony są szczególnie atrakcyjne dla użytkowników naszej strony?
 • Które artykuły najbardziej interesują naszych użytkowników
 • Jakie usługi powinniśmy oferować naszym użytkownikom?

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez jedną z dostępnych poniżej opcji:
zgłoszenie na adres email: admin@maderaznami.pl

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Cofnięcie Twojej zgody nie wpływa na zasadność ich przetwarzania do tego momentu.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu otrzymania dopasowanych do Twoich zainteresowań informacji handlowych, otrzymywania newsletter-a.

Jakie prawa Ci przysługują?
Zapewniamy spełnienie wszystkich przysługujących Ci praw wynikających z RODO: Prawo do sprostowania danych i sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do danych, prawo do bycia poinformowanym o incydencie naruszenia ochrony danych osobowych, prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu), prawo do informacji udzielanych na wniosek, oraz prawo „do bycia zapomnianym”.

Z uprawnień tych możesz skorzystać:
W zakresie sprostowania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; w zakresie żądania usunięcia danych: jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, okaże się, że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę, jeśli cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; w zakresie ograniczenia przetwarzania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych do czasu zweryfikowania przez nas prawidłowości tych danych, a także gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte lub gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, ewentualnie także gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; w zakresie żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny, oraz gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą. Jeżeli chcesz złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania swoich danych osobowych prosimy w tym celu o kontakt bezpośredni. Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, regulującego kwestie ochrony danych osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom oraz upoważnionym przez nie osobom. W tym przypadku odbiorcy nie są uprawnieni do korzystania w żaden sposób z danych. Przekazywanie danych odbywa się w przypadku świadczenia usług i podwykonawstwa. Twoje dane udostępniamy także upoważnionym pracownikom i współpracownikom Optimistik Turtle w ramach ich obowiązków. Na podstawie obowiązującego prawa możemy udostępnić je podmiotom uprawnionym np. sądom, organom ścigania.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przechowywane są jedynie tak długo jak to jest niezbędne:
· do momentu wycofania zgody

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), ale nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Optimistik Turtle polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany) do oceny niektórych informacji na Twój temat, w tym analizy lub prognozy zainteresowań oraz osobistych preferencji, a także w związku z prowadzoną przez nas działalnością marketingową, przesyłania reklam i ofert handlowych.

Status maj 2018

 • Napisz do nas!

  Planujesz wyjazd na Maderę? Odezwij się do nas i opisz, co chcesz zobaczyć. Pomożemy Ci sprawić, by
  pobyt tutaj był niezapomniany i dostarczył Ci wspomnień na całe życie!